امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,750
خرید
37,000
15%
31,450
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مجموعه ای است که، ضمن بررسی بنیان های نظری و عملی موسیقی فیلم، نیم نگاهی به جایگاه موسیقی فیلم در حوزة سینمای کشورهای اسلامی می اندازد. به کارگیری طیف متنوع موضوعات، از بررسی جنبه های کاملاً نظریِ موسیقی فیلم گرفته تا وقایع نگاریِ موسیقی در سینمای عرب و تجزیه و تحلیل موردیِ موسیقی فیلم های مذهبی به شکل تطبیقی، امکان واکاوی چندسویة این بحث را از نظرهای کاملاً بدیع و متنوع فراهم می سازد...
صفحات کتاب :
174
کنگره :
‫‭M1527‫‭/آ4ب9 1393
دیویی :
‫‭781/542
کتابشناسی ملی :
3067397
شابک :
978-600-175-530-9
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2498-8

کتاب های مشابه بنیان های نظری و عملی موسیقی فیلم