امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,335
نظر شما چیست؟
جهان امروز به سرعت در حال تغییر است. نگرانی عمده چنین جهانی گم شدن هویت است. سرعت توسعه فرهنگ فردی و اجتماعی نگرانی هایی برای جوامع فراهم آورده است.جامعه ای که از سرعت لازم برای این دگرگونی بی بهره باشد ناچار خواهد شد فاصله...
صفحات کتاب :
256
کنگره :
‫‬‮‭PIR8044 /و76‫‬‮‭ف7 1392
دیویی :
‫‬‮‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3037389
شابک :
‫978-600-175-487-6
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2499-5

کتاب های مشابه فقط به فکر خودت نباش