کتاب دختر قهرمان pdf

زندگی پر ماجرای شاه اسماعیل صفوی

امتیاز
5 / 4.2
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در میان سلاطین و پادشاهان قدیم ایران، شاه اسمعیل صفوی از منزلت خاصی برخوردار است. این موقعیت ممتاز او را می‌توان ناشی از یک سلسله ملاحظات و عوامل تاریخی و سیاسی دانست که طبعا در سرنوشت مملکت ما نیز مؤثر بوده‌اند. چون این کتاب در واقع سرگذشت شاه‌اسمعیل صفوی است لذا بی‌مناسبت نیست که اشاره کوتاه و مختصری به اوضاع ایران قبل از به قدرت رسیدن شاه اسمعیل، دودمان و خانواده شاه اسمعیل و نقش او در تاریخ ایران بشود. این توضیحات به خوانندگان کمک می‌کند که داستان «دختر قهرمان» را با توجه به زمینه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی حاکم بر آن زمان، بهتر درک کنند.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
552
کنگره :
‫‬‮‭PIR8095‫‬‮‭/ر403د3 1394
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3971942
شابک :
‫‬‭978-964-8007-80-0

کتاب های مشابه دختر قهرمان