امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,685
نظر شما چیست؟
چه کاری؟ کاری نمونده. همه جا رو که جارو کردید. حیاط و فرشا و اتاقا و کتابا و شیشه ها و آینه شمعدونا و بقیه چیزا رو هم که دستمال کشیدید. آب حوض رو هم که خالی و از آب تمیز پرش کردید. حتی، حتی به اتاقا گلاب هم پاشیدید . دیگه چی مونده واسه من؟
کنگره :
‫PIR8044‭‬ ‭/و76‫‬‮‭خ4 1392
دیویی :
‫‬‮‭‭8‮فا‬2/62‍‬
کتابشناسی ملی :
3035772
شابک :
978-600-175-480-7
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2501-5
صفحات کتاب :
212

کتاب های مشابه خدا ما را دوست دارد