امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,985
نظر شما چیست؟
دیو کوتوله، که از آدامس خوشش آمده ، به طرز خنده داری می گوید: خوشمزه ست! او قصد قورت دادن آدامس را دارد. اما بزها هشدار می دهند: نه نخورش! واو از این کار منصرف می شود. آن ها گفت و گو می کنند و حالت دیو کوتوله مضحک تر می شود. بزها که خیالشان راحت شده است، در حالی که همان جا و کنار دیو کوتوله...
صفحات کتاب :
282
کنگره :
‫PIR8044‭‬ ‭/و76‫‭آ9 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3042243
شابک :
‫‬‭978-600-175-488-3
سال نشر :
1382
شابک دیجیتال :
978-600-03-2502-2

کتاب های مشابه آهای صبح شده