امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
کرم ها پا ندارند زیرا برای حرکت کردن در زیر خاک به آنها نیاز ندارند.
بروی هربند رشته های ریزو کوتاهی به نام خارجه وجود دارد که شبیه به مو می باشد.بدن یک کرم از قسمت هایی به نام بند تشکیل شده است...
صفحات کتاب :
24
دیویی :
‫‬‮‭595/7‫‭‮الف‬925چ 1390
کتابشناسی ملی :
2505545
شابک :
‫‬‭978-964-428-224-9
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه چرا کرم ها پا ندارند