امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000
نظر شما چیست؟
کاش ما هم کربلایی می‌شدیم
در ره قرآن فدایی می‌شدیم
***
کاش یک ذرّه شجاعت می‌شدیم
همچو اکبر با شهامت می‌شدیم
***
کاش می‌شد از جوانمردی سرود
مثل قاسم نوجوانی مرد بود
***
کاش ما هم مثل اصغر می‌شدیم
روی دست ماه پرپر می‌شدیم
صفحات کتاب :
75
کنگره :
‫PIR8299‭‭ /‮الف‬55‫‬‭ب2 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1160647
شابک :
978-964-477-341-9
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه باغ دین