کتاب باغ سپیدار pdf

گزیده ای از سروده های حجت باغانی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
یکی بود یکی نبود ...
گمونم خودم بودم، خودم و شیطونیام!
بازیهای بچگی، قایم باشک
خوردن آلوچه و قروت و تمر و لواشک
یکی بود ...، من نبودم!
... صدای گریه های بچه ای بود
که واسه گم شدن یه آبنبات، یا که توپ بازی سر ظهر تو حیاط ...
کتابشناسی ملی :
1194760
شابک :
964-477-284-9
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
54
کنگره :
1386 59ج/386 PIR
دیویی :
5709/ فا 3

کتاب های مشابه باغ سپیدار