امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
شاید هیچ جمله ای به اندازه شعر نتواند فکر انسان را تحت تاثیر خود قرار دهد علی الخصوص زمانی که از اشعار منظوم استفاده شود . و شاید به جرات بتوان گفت آن جملاتی تاثیرگذارتر هستند که دارای وزن و نظمی خاص باشند. به همین دلیل در ادبیات ایران از همان ابتدا به شعر و موزون سخن گفتن ارزش زیادی می گذاشتند .
تعاریف مربوط به شعر بسیار است . گاهی آن را کلامی موزون و دارای قافیه و وزن خاص قلمداد می کردند و گاهی به گره ...
صفحات کتاب :
161
کنگره :
59/5 فا 8
دیویی :
36985 ح / 321
کتابشناسی ملی :
5875-86م
شابک :
978- 964 – 477 – 348 - 8
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه دیوان منصور یکم