کتاب خوشه های گل افشان pdf

مجموعه شعر در مدایح و مراثی ائمه معصومین علیهم السلام و فصلنامه عاشورایی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
12,000
نظر شما چیست؟
«ستایشگری» از دیرباز مورد توجه بوده و میان مسلمانان به ویژه شیعیان از اهمیت خاصّی برخوردار بوده است . شاعران به لحاظ مخاطبان خود ، تعبیرها ، ترکیب ها و صنایع ادبی مختلفی در اشعارشان به کار می بردند که باعث فراز و نشیب های نمایان در این نوع شعر شده است .
اشعار ستایشی و مدحی در مورد اهل بیت علیهم السلام ، در قرن های گذشته دارای فراز و فرود زیادی بوده است . قرن پنجم و ششم با وجود همه تحولات ، دوره رواج شعر ستایشی بین شاعران شیعه و مدح کنندگان اهل بیت علیهم السلام است .
پس از گذشت چند قرن ، هنوز شعر آیینی بین مسلمانان به خصوص ایرانیان رواج چشمگیری دارد و هنوز شاعران دلسوخته و متعهّد به خاندان پرمهر پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام اشعار بسیاری در وصف اهل بیت علیهم السلام می سرایند .
صفحات کتاب :
427
کنگره :
PIR8040‭‬ ‭/ب21‫‭‬‭خ9 1386
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2174668
شابک :
978 - 964 - 8654 - 61 - 5
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خوشه های گل افشان