کتاب حکمت نامه پارسیان pdf

نخستین فرهنگ موضوعی امثال و حکم و جامع ترین تطبیق مثل ها و حکمت های ایرانی با معارف دینی

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
امثال و حِکَم فارسی ، یکی از مهمّ ترین بخش های ادبیات کشور ماست که از یک نظر ، عُصاره نظم و نثر ادبِ فارسی به شمار می آید . توجّه روزافزون به امثال و حِکَم فارسی ، بیش از هر چیز ، نشان از ارزش های نهفته در این گنج پربها دارد .
بحمداللَّه ، تاکنون تلاش های بسیار و درخور تقدیری برای جمع آوری ، حفظ و تنظیم مَثَل ها و حکمت های فارسی انجام گرفته ؛ امّا این سرمایه پرارج ادبی ، به عنوان مجموعه ای حِکمی ، اخلاقی ، تربیتی ، آموزشی و تبلیغی ، کم تر مورد توجّه قرار گرفته است . نباید فراموش کنیم که ادبیّات در کشور ما ، همواره مروّج اخلاق و معنویت و پاکی و پارسایی بوده است . بجاست که محقّقان اهل ادب و فرهنگ ، در کنار سایر تلاش های لازم ادبی درباره مَثَل و حکمت ایران زمین ، از پدیدآوردن آثاری که راه استفاده اخلاقی و تربیتی از این دریای حکمت و معرفت را آسان می سازد نیز غفلت نورزند ...
صفحات کتاب :
759
کنگره :
‫PIR8031‭‬ ‭/ی4822‫‬‭ح8 1385
دیویی :
‫‭398/9‮فا‬
کتابشناسی ملی :
1094758
شابک :
964-8654-99-9
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه حکمت نامه پارسیان