امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500
نظر شما چیست؟
در تفکر راجع به انگیزه از دیدگاه مدیریتی، خیلی مهم است که به این نکته بها دهید: « شما نمی تواتید افراد را برانگیزید، فقط می توانید در آنها نفوذ کنید تا آنچه را که به آن ترغیب شده اند، انجام دهند...
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫‭HF5549/5‭‬ /‮الف‬8‫‬‭ب4 1387
دیویی :
‫‬‭658/314
کتابشناسی ملی :
1337609
شابک :
964-6657-69-9
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه ایجاد انگیزه در کارمندان