امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,985
نظر شما چیست؟
همانگونه که از نمایشنامه دریافت می شود ، پسر ناتوانی جسمانی دارد.یعنی دوپا و یک دست او فلج است. این عارضه خاص باعث می شود او نتواند با اتکا به توانایی جسمی مقابل روباه بایستد و با وی مقابله کند...
دیویی :
‫‬‮‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3037393
شابک :
978-600-175-489-0‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2504-6
صفحات کتاب :
289
کنگره :
‫‭PIR8044‭‬ /و76‫‬‮‭ک9 1392

کتاب های مشابه کی باهوش تره؟