امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,635
نظر شما چیست؟
نوشتن نمایشنامه های آسان... از سال ۱۳۷۸ آغاز شد. سه سال طول کشید تا اولین نمایشنامه و ضمایم آن، با طرح کنونی، نوشته شد و قالب شایسته خود را به دست آورد؛ نمایشنامه ای با سه بخش ضمیمه که مشکلات بیشماری همچون سالن اجرا، دکور، لباس، زمان تمرین، و حتی نیاز به کارگردان کارآزموده را در مدارس مرتفع
کر د. چون به تجربه میدانستم تقریباً همه مدارس کشور فاقد این امکانا ت اند.هدفم آن بود که نمایشنامه های مناسبی برای مدارس کشور بنویسم؛ نمایشنامه هایی که ضمن توجه به ضرور تهای اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی، و نیز رعایت تفکیک جنسیت دختر و پسر، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، به اصلاحِ رفتارِ نسلِ آینده کشور بینجامد.
صفحات کتاب :
302
کنگره :
PIR8044‭ /و76‭‬‫‬‭ب22 1392
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3040523
شابک :
978-600-175-493-7‬‮
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2506-0

کتاب های مشابه ببخشید اشتباه شد