امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
دانشجو که شدم و با شاعران مشهدی و تهرانی نشست و برخاست کردم، نظرم درباره شعر به کلی عوض شد. گرایش به نوآوری هایی که مخصوصأ شاعران جوان انقلاب در قالب های قدیم اعمال می کردند، سرلوحه ی کار من شد اما هربار که به بجنورد می آمدم و در محفل خودمانی شاعران شهرمان شرکت می کردم ، باز هم شعرهای حاجی داراب برایم مزه ی خودش را داشت...
صفحات کتاب :
184
کنگره :
1387 73ج / 7561 PIR
دیویی :
2 فا 6
کتابشناسی ملی :
3843ـ87م
شابک :
978-964-477-441-6
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه یوسفی شدم در چاه