امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟
همیشه مانند لوئی پاستور از خود بپرسید:
که من برای یادگیری چه کرده ام؟
و آنقدر تلاش کنید که در پایان تلاش ها بتوانید با صدای بلند بگویید:
((من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام))
چه نیکو ست که انسان در تلاش برای آموزش دیگران نیز به چنین نتیجه ای برسد...
صفحات کتاب :
228
کنگره :
‫LB2832/4‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‭ش23 1391
دیویی :
‫‬‭371/00955
کتابشناسی ملی :
‫2859944‬
شابک :
‫‬‭978-600-247-145-1
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه چهل حکایت دوازدهم