امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
70,000
نظر شما چیست؟
فقیه عالی مقام و عالم عامل و حکیم صمدانی سید محمد حسن نجفی قوچانی، در شعبان سال هزار و دویست و نود و پنج در قریه «خسرویه – قوچان» متولد شد. تحصیلات ابتدایی به رسم معمول در همان قریه و مکتب آن، آغاز شد. سپس به سال 1308(هـ.ق) به قوچان رفت و در این شهر «جامع المقدمات» را که نخستین کتاب و مبدء برنامه درسی حوزه های علمیه محسوب می شود شروع نمود و به ترتیب و سبک زمان ادامه داد.
سید(ره) به سبب بروز مرض وبا در قوچان، سال 1311 (هـ.ق) مطابق 1273 (هـ.ش) به مشهد آمد درحالی که راه را با رفیق و همکلاسش پیاده طی کرده بودند. وی در مدرسه دو درب ساکن شده ادبیات و دوره نخست سطح را تا کتاب «قوانین الاصول» در حوزه مشهد می آموزد. سال 1313 (هـ.ق) یعنی پس از سه سال سکونت در مشهد جهت تحصیل عازم اصفهان می شود...
صفحات کتاب :
550
کنگره :
DSR1453‭‬ ‭/ن3آ3 1388
دیویی :
955/075092
کتابشناسی ملی :
1827720
شابک :
978-964-477-698-4‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه سفرهای سه گانه از اسفار اربعه