امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500
نظر شما چیست؟
کتابی راهنما برای شناخت منظومه شمسی
گاهی اوقات تخته سنگ هایی بسیار بزرگ تر به نام سیارک ها بروی زمین سقوط می کنند.اگر تمام سیارات را کنار هم قرار دهیم اندازه سیاره مشتری دوبرابر آنهاست...
صفحات کتاب :
24
دیویی :
‫‬‭520‫‭‮الف‬925چ 1390
کتابشناسی ملی :
2505865
شابک :
978-964-428-223-2
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه چرا سطح ماه تغییر شکل می دهد؟