امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,335

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نوشتن نمایشنامه های آسان... از سال 1378 آغاز شد. سه سال طول کشید تا اولین نمایشنامه و ضمایم آن، با طرح کنونی، نوشته و قالب شایسته خود را به دست آورد؛ نمایشنامه ای با سه بخش ضمیمه که مشکلات بی شماری همچون سالن اجرا، دکور، لباس، زمان تمرین، و حتی نیاز به کارگردان آزموده را در مدارس مرتفع کرد. چون به تجربه می دانستم تقریبا همه مدارس کشور فاقد این امکانات اند.
هدفم آن بود که نمایشنامه های مناسبی برای مدارس کشوربنویسم؛ نمایشنامه هایی که ضمن توجه به ضرورت های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی، و نیز رعایت تفکیک جنسیت دختر و پسر، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، به اصلاح رفتار نسل آینده ی کشور بینجامد.

صحنه گذرگاهی است. بازیگران در انتهای صحنه، رو به تماشاگران، نشسته اند و هریک در زمان مناسب از جمع خارج و در جای مناسب در نظر گرفته شده در صحنه مستقر می شوند. هریک از بازیگران نقش های مختلف عابران، همسایه ها، آهنگر، پیرمرد، دروازه بان، نانوا، ناهارخانه چی، بیمارخانه چی، کارخانه چی، و گدا را بازی می کنند. رجب نشسته است و گدایی می کند. راوی هم در صحنه است.
کنگره :
‫‬‭‭PIR8044‭‬‭‬‭ /و76‫‭ش9 1392‬
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3059336
شابک :
978-600-175-503-3‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2509-1
صفحات کتاب :
250

کتاب های مشابه شهر بی گدا