امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟
این نوشته مجموعه ای است از سخنرانی های استاد درباره جایگاه نظام ها در دین و ضرورت طرح آنها به خصوص نظام اخلاقی اسلام که با توجه به دعای مکارم الاخلاق به جایگاه نظام اخلاقی اسلام، پرداخته است. در این مختصر بیان شده که چگونه معرفت (یقین) به همراه محبت (ایمان) و نیت و عمل آدمی، ترکیب می شود و سپس این ترکیب به تبدیل سیئات به حسنات می انجامد؛ «یبدل الله سیئاتهم حسنات».
نظام اخلاقی اسلام همین ترکیب و تبدیل است. ترکیبی است که از معرفت و محبت و نیت و عمل، که سبب تبدیل بدی ها به خوبی ها می شود.
این نوشته در سه فصل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول به جایگاه نظام ها در مجموعه دین، ضرورت طرح نظام ها، جایگاه نظام اخلاقی، مکاتب اخلاقی و نقد آن ها و تفاوت نظام اخلاقی با احکام و... توجه دارد.فصل دوم به دعا و حقیقت آن و فصل سوم به مروری بر دعای مکارم الاخلاق و ارتباط فرازهای آن در سه بخش 1_ خواسته های انسان در خلوت خود، 2_ در حضور جمع و 3_ در حضور حق، می پردازد.
صفحات کتاب :
40
کنگره :
‫‬‭BP247/8‫‬‭/ن67 1300ی
دیویی :
‫‬‭‭297/61
کتابشناسی ملی :
2480233
سال نشر :
1300

کتاب های مشابه نظام اخلاقی اسلام