امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,285
نظر شما چیست؟
از شخصیت هایی که توانایی شناخت خرچنگ جوان را ندارد و از سر کنجکاوی به دیدن او می آید سنجاقک است. سنجاقک از یک سو خرچنگ جوان را باور ندارد؛
« خرچنگ و چنگش/ با لاک و سنگش/ چقدر پز می ده/ به پای لنگش» و از سوی دیگر وی را عامل آبروریزی در مرداب قلمداد می کند...
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2514-5
صفحات کتاب :
324
کنگره :
‫‭‭‬‬‬‭‭‬‭PIR8044 /و76‬‫‬‮‭‫‬‭خ94 1392
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬2/62‍‬
کتابشناسی ملی :
3060223
شابک :
978-600-175-507-1

کتاب های مشابه خوشا به حال آن شهر