امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,635
نظر شما چیست؟
صحنه دشت است. لک لک در صحنه است و می خواند.
نگاه کنید که لک لکم
توی پرنده ها تکم
قدم بلندتر از همه
هر چی بگم باز کمه
شکل قد و بالام قشنگ
نوکم قشنگ، پاهام قشنگ
شکار ماهیا برام
آسون تره با این دو پام
هر کسی اینو می دونه
صفحات کتاب :
306
کنگره :
PIR8044‭‬ ‭/و76‫‬‮‭آ43 1392
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3060533
شابک :
978-600-175-508-8
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2515-2

کتاب های مشابه آتش به جان دشمن