امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,635
نظر شما چیست؟
جهان امروز به سرعت در حال تغییر است. نگرانی عمده چنین جهانی گم شدن هویت است. سرعت توسعه فرهنگ فردی و اجتماعی نگرانی هایی برای جوامع فراهم آورده است . جامعه ای که از سرعت لازم برای این دگرگونی بی بهره باشد ناچار خواهد شد...
صفحات کتاب :
302
کنگره :
‫PIR8044 ‭/و76‫‭‮الف‬4 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3043364
شابک :
978-600-175-479-1‬‬‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2516-9

کتاب های مشابه از صمیم قلب