امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 42,300
نظر شما چیست؟
«مردم آنچه را که نمی‌دانند با آن دشمن‌اند.»
«نیروی تسلط و چیرگی که از برهان و دلیل روشن پیدا شود بزرگ‌تر است از نیروی تسلطی که از قدرت به دست آید.»
«آفت انسان نیرومند ناتوان ‌شمردن دشمن است.»
«هر گمراهی را علت و سببی است.»
«در شگفتم از کسی‌ که به دنبال گم‌شدة خود می‌گردد با اینکه نفس خود را گم کرده و در جست‌وجوی آن نیست.»
«کسی ‌که چیزی را بجوید به همة آن و یا (لااقل) به برخی از آن خواهد رسید.»
صفحات کتاب :
292
کنگره :
PIR8044 ‭/و76‫‬‮‭ب17 1392
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3043377
شابک :
978-600-175-498-2‬‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2517-6

کتاب های مشابه با ارزش ترین هدیه