امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,985
نظر شما چیست؟
صحنة این اثر خالی است و دکور خاصی در آن وجود ندارد. نمایش با صداهایی که از بیرون شنیده می‌شود آغاز می‌گردد. بدیهی است بازیگران، که بیرون صحنه سخن می‌گویند، باید رو به صحنه جملاتشان را بگویند تا تماشاگران صدایشان را بشنوند. نکتة دیگر این است که آن‌ها باید طوری بایستند که تماشاگران آن‌ها را نبینند.
پس از رفتن قلی، بازیگران، بانشاط و پُرانرژی، به صحنه می‌آیند، رو به تماشاگران قرار می‌گیرند، و نمایش را روایت می‌کنند. این بازیگران سه بازی را اجرا می‌کنند. یکی از این بازی‌ها روایت نمایش برای تماشاگران است، بازی دیگر قرار گرفتن در نقش‌های مختلف نمایشنامه و سومین بازی گفت‌وگو با قلی است...
کتابشناسی ملی :
‫3060547
شابک :
978-600-175-479-1
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2518-3
صفحات کتاب :
292
کنگره :
‫PIR8044‭‬ ‭/و76‫‬‮‭ج94 1392‭‮‬
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62‭‮‬

کتاب های مشابه جنگه و جنگه، بیا تماشا