کتاب طراحی معماری بر مبنای تحلیل روشنایی طبیعی با نرم افزارهای اکوتکت، رادیانس و دیسیم pdf

امتیاز
5 / 2.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
ساختمان، یک مجموعه بسیار پیچیده است؛ جایی که پوسته و جداره‌های بیرونی آن، سیستم‌ها و تجهیزات تأسیساتی و سیستم نورپردازی و روشنایی مهم‌ترین مؤلفه‌های مصرف انرژی را شکل می‌دهند و به‌صورت سیستمی یکپارچه، کارایی انرژی را مشخص می¬‌‎نمایند، بنابراین درک و فهم عملکرد انرژی همانند فرآیند طراحی ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خود پیچیدگی زیادی را در برمی‌گیرد که به این منظور ابزارهای مدل‌سازی و تحلیل انرژی می‌توانند ...
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‬‭TH7703‫‬‭/ث7ط4 1394
دیویی :
‫‬‭621/32
کتابشناسی ملی :
4113455
شابک :
‫‭978-600-318-073-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه طراحی معماری بر مبنای تحلیل روشنایی طبیعی با نرم افزارهای اکوتکت، رادیانس و دیسیم