امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,400
نظر شما چیست؟
ملیّت ها در مسیر تاریخ شکل می گیرند، و به میزانی که تحقق پیدا کنند، منشأ آثار می شوند: استقلال از همسایگان و دیگران را نشان می دهند و زندگی مردم خود را در همة عرصه ها راهبری می کنند؛ همچنین، به سانِ هر موجود زنده ای برای بقا و حیات خود و نیز رشد و تکامل خویش، تلاش و تکاپو از خود نشان می دهند؛ در مقابل، آسیب های وارده مقاومت می کنند؛ و متناسب با شرایط جدید پیش آمده، سامان نوینی برای خود پیدا می کنند و به رشد و پیشرفت خود ادامه می دهند. البته، ویژگی خود-سامان دهیِ هویّت ها و ملیت ها تحت تأثیر فرایند شکل گیری است و بنیادهای آن ها را تشکیل می دهد.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
105
کنگره :
‫DSR65‭‬ ‭/ر9‫‬‮‭ف2 1394‭
دیویی :
955/0044
کتابشناسی ملی :
4037373
شابک :
978-964-426-850-2‬

کتاب های مشابه تکاپوی ملیت ایرانی