امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم پارسی(فارسی) را پاس بداریم بدون شک بایستی اسامی زیبای فارسی را برای فرزندانمان انتخاب کنیم، البته عقل و منطق حکم می کند نامهایی را انتخاب کنیم که زینت بخش وجود افراد بوده و آرامش روانی کامل را در بر داشته باشد و فرد در تمامی مراحل عمرش نسبت به شنیدن نامش احساس خوشایند و خوبی را کسب نماید.
... پانته آ: زن زیبایی از اهالی شوش
پانیا: نگهدارنده
پانیذ: شکر، شکرپاره
پاییزه: منسوب به پاییز
پدیده: به وجو آمده، نوظهور
...
شهروز: بزرگ روز
شهریار: کلانتر شهر، بزرگ شهر
شهرین: منسوب به شهر
شهزاد: شاهزاده، زاده ی شاه
...
کنگره :
‫‬‭CS3020‫‬‭/و8ف4 1387
دیویی :
‫‭929/4403
کتابشناسی ملی :
1727904
شابک :
‬‫‬‭9789646657717
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
208

کتاب های مشابه فرهنگ نام های پارسی