امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
در هفتمین سال هجرت، جبرئیل نازل شد: «فدک باید فتح شود؛ فقط توسط پیامبر و امیرالمؤمنین علیهماالسلام! مسلمانان در فتح فدک نباید شرکت کنند».
آن شب فدکیان در قلعه عظیم خود مضطرب بودند ... خبر از فتح خیبر داشتند و اکنون ... اللّه اکبر! سکوت شب با صدای حیدری شکسته شد و تکبیر علوی لرزه بر اندامشان انداخت!!
امیرالمؤمنین علیه السلام به معجزه الهی بالای دیوار قلعه فدک ایستاده بود و رو به اهل آنجا اذان می گفت ... درها را گشودند و حمله کردند! شمشیر حیدر علیه السلام هیجده نفر از بزرگانشان را بر خاک افکند، و همه اسیر نبوت شدند...
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‭BP27/25‫‭/‮الف‬83ف4 1392
دیویی :
‫‭297/973
کتابشناسی ملی :
2716158
شابک :
978-964-397-804-4
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه فدک فاطمی