امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اگر به زیارت تو می آییم برای اعتراف به مظلومیتت در همیشه تاریخ است. آمده ایم تا اقرار کنیم که ـ ای بانوی بانوان ـ اگر چه آن روز از مردم کمک خواستی ولی همه تو را تنها گذاشتند، اما برخیز و ببین که میلیون ها زائر با قلب های سوخته بر درِ خانه دود گرفته ات صف بسته لبیک وفاداری سر داده اند...
صفحات کتاب :
119
کنگره :
‫BP271/7‭‬ ‭/ف2‫‭ 1392
دیویی :
‫‭297/777
کتابشناسی ملی :
2716169
شابک :
978-964-397-805-1
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه زیارت فاطمی