امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
مادرجان!
از قبر تو نشان بگیرم یا قبر محسنت؟
چه کنم که خود خواسته ای مزارت بی نشان بماند.
حال شمع درونم اینگونه برایت اشک می ریزد...
صفحات کتاب :
127
کنگره :
‫‬‭BP27/2‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬885ق‌2 1380
دیویی :
‫‬‭297/973
کتابشناسی ملی :
‭م‌80-14291
شابک :
978-964-7528-28-3
سال نشر :
1380

کتاب های مشابه قبر مادرم کجاست؟