کتاب هجوم به خانه صدیقه طاهره(س) pdf رایگان

نگرشی در اسناد و مدارک از قرن اوّل هجری تا کنون

امتیاز
5 / 4.9
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام یک کتاب نیست!!!
دیوانی است سراسر غم و درد؛
سراسر رنج و محنت؛
سراسر مظلومیت و اشک؛
دیوان صلابت و شکیب...
الهجوم ترجمان بانویی از آن سوی لاهوت که در آذرم خفاشان به خاکستر نشسته است...
الهجوم تفسیر چشمانی خوناب جوش و مضطرب از مرگ مادر...
الهجوم حکایت قدکمانی ابر مردی فراتر از اعصار...
و اینک هجوم به خانه صدیقه طاهره علیها السلام آیینه دار آنچه گذشت.
صفحات کتاب :
255
کنگره :
BP27/2‫‬‭/م86ھ3042 1386
دیویی :
297/973
کتابشناسی ملی :
2087674
شابک :
964-95900-0-5‬‬
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه هجوم به خانه صدیقه طاهره(س)