کتاب رنگین کمان از چه به وجود می آید؟ pdf

کتاب راهنما برای شناخت تغییرات آب و هوا

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
بعضی از روزها هنگامی که بیدار می شوید، هوا آفتابی است. اما بعد از خوردن صبحانه وقتی می خواهید برای بازی از خانه خارج شوید، هوا بارانی می شود. گاهی اوقات هوا گرم و گاهی خیلی سرد است و شما آن را احساس می کنید...
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
24
دیویی :
‫‬‭551/5‫‭‮الف‬925ر 1390
کتابشناسی ملی :
2519893
شابک :
‫‬‭978-964-428-225-6

کتاب های مشابه رنگین کمان از چه به وجود می آید؟