کتاب نیما به شهر بازی می رود pdf

همراه آموزش زبان برای کودکان

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700
نظر شما چیست؟
نیما در اتاق مشغول امتحان کردن لباس بود که مادر به اتاقش آمد و پرسید : نیما جان چکار میکنی؟ نیما گفت: مامان جون عصر قرار است به شهربازی بروم اما نمیدانم کدام لباس را بپوشم. مادر گفت:
صفحات کتاب :
12
دیویی :
‭‮دا‬300‬‭‮الف‬5333ن 1392‬
کتابشناسی ملی :
3163410
شابک :
‭978-600-6097-08-4
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه نیما به شهر بازی می رود