امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
قرآن کتاب الهی،کلام خدا و بزرگترین اعجاز جاودانه ی آخرین پیام آور الهی، محمد بن عبد الله (ص) و عصاره و چکیده همه کتب آسمانی است. بنابراین امروز آنچه که در کلاس آموزش قرآن می تواند موثر باشد.جذابیت کلاس،زمان تدریس،روش های بکارگیری آموزش قرآن رفتار و کردار معلم،لحن کلام معلم،شور و نشاط معلم، آگاهی و اطلاعات معلم، آراستگی معلم همه ی این موارد در صورتی تاثیر گذار خواهد بود که دانش آموزان شرکت فعال در فرایند یاددهی و یاد گیری داشته باشند به همین منظور برای آموزش درس قرآن دانش آموزان در گروه قرار می گیرند و با خواندن آیاتی برای یکدیگر سعی در بر طرف کردن اشکالات خود می کنند و معلم با حضور کامل نقش راهنما و هدایت کننده را دارد.
صفحات کتاب :
40
کنگره :
‫‭BP65/2‫‭/ح48ن5 1394
دیویی :
‫‭297/107
کتابشناسی ملی :
3959312
شابک :
978-600-7840-07-8‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نشاط سازی کلاسهای درس قرآن