امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
تصمیم گرفت برای خواستگاری برود اما نه مانند همه! وضو گرفت. غسل کرد. دو رکعت نماز خواند. عبا بر دوش انداخت و حرکت کرد.
پسرعمویش در خانه ام سلمه بود. ایستاد و کوبه در را به صدا درآورد. بشارت الهی آمده بود! پیامبر(ص) برخاست و فرمود: ام سلمه، در را بگشای.
وارد شد و عرض سلام کرد:...
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫BP27/3‮‬ ‭/ز9‫‬‭‮الف‬8 1391
دیویی :
‫‭‬‭297/973
کتابشناسی ملی :
2899822
شابک :
978-964-397-826-6
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه پیوند فاطمی