امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 27,170

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
متأسفانه از انقلاب مشروطیت به بعد، طی بیش از هشتاد سال به ملت ایران فرصت اعتیاد به آزادی داده نشده و فقط آرزوی آزادی در دلهای مردم آزادیخواه رشد کرده است. در سه دوره ای که طی این هشتاد سال دریچه های آزادی باز شد، جامعه هنوز دوران نقاهت و هرج و مرج را نگذرانده گرفتار قدرت متمرکز شد. دوره اول سالهای پس از انقلاب مشروطیت ، دوره دوم از شهریور 1320 تا 1327و دوره سوم دوران مبارزه برای ملی کردن نفت و حکومت دکتر مصدق بود
صفحات کتاب :
248
کنگره :
‫‭‭‭DSR1486/‮الف‬86آ3‫‭ 1390‬
دیویی :
‫‭955/0824092‬
کتابشناسی ملی :
2297785
شابک :
978-600-175-132-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2521-3

کتاب های مشابه خاطرات علی امینی