امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000
نظر شما چیست؟
ارتباطات جاده‌ای از دیر باز مورد توجه مدیران ممالک بوده و صنعت پل سازی از نقاط کلیدی و تأثیر گذار آن به حساب می‌آمده، به گونه‌ای که بخش عظیمی از مدارک فنی و هنری بجا مانده از پیشینیان را به خـود اختصـاص داده اسـت. چیزی که در این میـان هـر عابـر آشنـایی را آزرده خاطـر می‌نماید، بی مهری و بی‌توجهی به این ابنیه گران سنگی است که در دوران ساخت با توجه و وسواس بیشتر و به عنوان سمبلی از یک محور به آن پرداخته می‌شده است. در این میانه جای خالی متونی در خصوص نگهداری پلها از دیر باز احساس می‌شده است. از سویی با افزایش بارهای ترافیکی و نیاز ...
صفحات کتاب :
364
کنگره :
1386 51ج/371 QE
دیویی :
6905/5 فا 8
کتابشناسی ملی :
30164-86م
شابک :
978-964-477-325-9
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه بازرسی تعمیر و نگهداری پل ها