کتاب پرسش و پاسخ فیزیکی پیرامون جهان آفرینش (جلد اول) pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
" سؤال" روشنترین پدیده روح تشنه و حقیقت جوی آدمی است و دریچه‌ای است که به سوی تکامل او گشوده شده است . "سؤال" نشانه تلاش و کوشش پی‌گیر و جاودانی، برای کشف جهان اسرار‌آمیز و مرموز «مجهولات» است و به همین دلیل،آنها که مطلبی برای پرسش و سؤال ندارند، افرادی ناتوان و کم پیشرفت خواهند بود. به همین منا سبت اسلام که یک آیین پیشرو و مترقی است، نه تنها به پیروان خود حق سؤال از مسائل گوناگون را میدهد، بلکه پیشوایان اسلام مرتباً مردم را دعوت به پرسش از مسائل مختلف علمی می‌کردند.
لذا در این مجموعه به یاری خدا و توکل بر او سعی کرده‌ام بیشتر سؤالهایی که در زندگی روزمره، هر شخصی ممکن است داشته باشد را آورده‌ام و جواب آنها را نیز از منابع و مآخذی که شناخته شده می‌باشند پیدا و نوشته‌ام .
کنگره :
QC32‫‬‭‭/ص8پ4 1386‬
دیویی :
530/76
کتابشناسی ملی :
1025179
شابک :
‫‬‭978-964-477-233-7
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه پرسش و پاسخ فیزیکی پیرامون جهان آفرینش (جلد اول)