امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
در سال 1335 که اولین سفر برون مرزی خود را به کعبه آغاز کردم و تا امروز که 52 سال از آن زمان می گذرد به لطف خداوند تعالی سفرهای فراوانی به بیشتر نقاط گیتی داشته ام که شرح، آن را در این کتاب آورده ام.
در این یادداشت ها کوشیده ام با زبانی ساده آنچه از سیر آفاق و انفس دریافت داشته، یاد کنم و نکاتی از آداب و رسوم مردم و آثار تاریخی کشورهای مورد بازدید را بنویسم.
صفحات کتاب :
500
کنگره :
DSR39‭‫‭/ب2پ9 1388
دیویی :
955/042
کتابشناسی ملی :
1837556
شابک :
978-964-477-699-1‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه پنجاه و دو سال سیر آفاق