امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 36,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نظر به اهمیت تامین بهداشت جامعه، توجهات روزافزون به کیفیت رشد و تحول کودکان و از سویی دیگر پیچیدگی جوامع بشری در دهه های اخیر پژوهش های بی شماری به کودکان و مشکلات رفتاری آنها بویژه رفتارهای برون نمود و درون نمود پرداخته است و گفته می شود که دلیل عمده ارجاع تعداد کثیری از کودکان به مراکز بهداشت روانی، مشکلات رفتاری آنها می باشد. اختلال های رفتاری دوران کودکی و نوجوانی، عموما در دو دسته اصلی؛ اختلال های برون نمود و درون نمود طبقه بندی می شوند. اختلال های برون نمود، در برگیرنده دو گروه ...
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫‬‮‭‭RJ506 /‮الف‬26‬‫‬‮‭ر6 1394
دیویی :
‫‬‮‭618/9289
کتابشناسی ملی :
‫3691381
شابک :
‫978-600-309-129-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه کودکان با اختلال های رفتاری برون نمود و درون نمود