امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب راز 2

در کتاب راز 2 پی می گیریم؛ چطور می توانم پول بیشتری به دست آورم؟ الان وقت مناسبی برای خطر کردن است؟ آیا تغییر زندگی برای من خیلی دیر نشده است؟ یعنی رویاهای من به واقعیت می پیوندند؟ به یاد بسپارید: «زندگی پیدا کردن خودتان نیست، زندگی خلق خودتان است!» 

هر ساختمانی در هر شهری از جهان را در نظر بگیرید، از ذهن و فکر بشر مشتق شده است. دانشمندان پیشتاز و نخبه، در نظریه ی اصول میدان مکانیک کوانتوم، همگی چیزی را تایید می کنند که استادان معنوی از قرن ها پیش به ما می گویند. این نظریه ی فکر کن و به آرزویت برس نیست! بلکه یک روش کاربردی و عملی برای موفقیت در زندگی است… و کلیدی که این قفل را باز می کند، قصد و اراده ی انسان ها است.


آیا می دانید حدود ۲۴ میلیون کیلو وات ساعت بر کیلوگرم انرژی پتانسیل در الکترون های اتم های بدن شما جای داده شده است؟ یک قدرت طبیعی و فوق العاده! انرژی پتانسیل درون ما می تواند روشنایی یک شهر کوچک را به مدت یک هفته تامین نماید!


یک ایده ی واقعاً خوب برای فوق العاده شدن زندگی شما، برایتان چقدر می ارزد؟


به سخنان افرادی که در کتاب صوتی مستند راز ۲، به مدت ۷۳ دقیقه ای صحبت می کنند، خوب گوش کنید. سعی کنید بفهمید که آنها می خواهند به شما چه بگویند؟ فقط به گوش دادن اکتفا نکنید، آن را درک کنید. چندین بار آن را گوش کنید و بعد آن را به کار ببرید.


زندگی یک سفر خارق العاده است اما فقط به شرط اینکه شما آن را خارق العاده بسازید. شما می توانید چون توانایی بالقوه ی چنین کاری را دارید…

کتاب های مشابه راز 2