کتاب آموزش موضوعات مراقبت معنوی pdf

کتاب راهنما برای همه کارکنان نظام ملی سلامت در اسکاتلند

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 22,000
نظر شما چیست؟
در سال های اخیر فهم اندیشه های مراقبت معنوی در میان نظام سلامت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
ما در دنیای چند فرهنگی زندگی می کنیم، در آن جا بیشتر بر چسب های دینی به عنوان تفرقه و تنش مورد سوء استفاده زیادی قرار گرفته است.
در میان اجتماعات سالم، همان طوری که جامعه وسیع تر می شود تفاوت ها و اختلافات نیز به بهترین نحو به عنوان بخشی از یک گوناگونی بی نیازی معنویت در نژاد انسانی ما دیده می شود. ما از نژاد پرستی ها و عقایدی ...
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫BL65 ‭/م4‭آ8 1394‬
دیویی :
‫‬‮‭201/7621
کتابشناسی ملی :
3650042
شابک :
978-600-309-123-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه آموزش موضوعات مراقبت معنوی