کتاب شش سیگما برای مدیران pdf

24 درس مفید برای درک و کاربرد اصول شش سیگما در همه سازمانها

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,500
نظر شما چیست؟
رویکرد شش سیگما در مدیریت همه آنچیزی است که به شما در تشخیص آنچه باید بدانید و نمی دانید، کمک می کند.شش سیگما موجب قرار گرفتن در موقعیتی می گردد که در آن خطاها و دوباره کاریها ( که هم هزینه مالی و هم هزینه زمانی دارد و باعث از دست رفتن فرصتها و مشتری می شود)، کاهش می یابد...
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‬‭TS156‫‬‭ /ب4ش5 1387
دیویی :
‫‬‭658/562
کتابشناسی ملی :
1330216
شابک :
964-6657-72-4
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه شش سیگما برای مدیران