امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
به مجموعه ای از دستورالعمل ها که برای حل مساله یا کاری به زبان ساده و با جزئیات دقیق بیان شده باشد، الگوریتم گفته می شود. هر مسئله، الگوریتم یا روش خاصی برای حل دارد. الگوریتم باید به صورت رشته ای از اعمال که حل دسته ای از مسایل را به دقت تیین می کند، سازماندهی شده باشد.
الگوریتم مجموعه محدودی از دستورالعمل ها ست که اگر دنبال شوند موجب انجام کار خاصی خواهد گردد.
در این کتاب قصد داریم شما را با...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
1392 5الف9ب/73/76QA
دیویی :
133/005
کتابشناسی ملی :
3361346
شابک :
7-3-94024-964-978
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه آموزش منطق برنامه نویسی با VB