نظر شما چیست؟
برنامه نویسی یکی از جذاب ترین فعالیتهای کامپیوتری می باشد که در آن شما قادر هستید هرگونه تصمیمی که در مورد انجام فعالیتی در کامپیوتر داشته باشید آن را به اجرا در آورید و نگران محدودیتهایی که در اغلب نرم افزارها وجود دارد نباشید. زیرا با توجه به شناختی که از کامپیوتر دارید می توانید هر کاری را در کامپیوتر انجام دهید و با توجه به نیاز خود برنامه دلخواه تان را بنویسید.
البته با توجه به پیشرفت علم کامپیوتر در همه زمینه ها، امروزه نرم افزارهای بسیار زیادی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها تمام نیازمندیهای خود را برآورده سازید. شاید شما نیز از آن دسته از افرادی باشید که فکر کنید، امروزه دیگر نیازی به یادگیری برنامه نویسی نیست و بجای آن می توان با یادگرفتن چند نرم افزار به راحتی کارهای کامپیوتری خود را انجام داد.
صفحات کتاب :
126
کنگره :
73/QA76 1391 918س/
دیویی :
133/005
کتابشناسی ملی :
3064421
شابک :
2-11-2706-964-978
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه آموزش برنامه نویسی