نظر شما چیست؟
کورل آچار فرانسه گرافیک دوبعدی می¬باشد. با توجه به امکانات این نرم¬افزار هرگونه کاری را که بخواهیم می¬توانیم انجام دهیم و هر فکری که در زمینه طراحی داشته باشیم به اجرا در آوریم و هیچگاه کمبودی را در طراحی و به اجرا در آوردن افکارمان احساس نکنیم. حتی کار با این نرم¬افزار باعث ایجاد خلاقیت و خلق کارهای جدید نیز می¬شود.
برنامه کورل که در حال حاضر با توجه به نیاز انجام کارهای گرافیکی، بصورت کامپیوتری و آشنایی مردم با قابلیتهای این نرم¬افزار در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، نرم¬افزار بسیار قوی است جهت طراحی هرگونه آرم، لوگو، پوستر، بروشور، کاتالوگ، سربرگ، کارت ویزیت، طرح روی جلد کتاب و سایر کارهای چاپی. با توجه به امکانات و قابلیت¬های بسیار زیاد در این نرم¬افزار می¬توانیم با کمی خلاقیت کارهای جدید و جذابی ایجاد کنیم.
کتابشناسی ملی :
2382858
شابک :
1-18-2706-964-978
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
496
کنگره :
1390 2ج158الف/385T
دیویی :
686/006

کتاب های مشابه جادوی کورل