امتیاز
5 / 3.7
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
همه به رایانه کوچولو، رایا می گفتند، تا از او می پرسیدند چه کار می کنی؟ جواب می داد، درخت می خورم. بعد تا می پرسیدند از کجا درخت می خوری؟ می گفت، از آسمان!
تا می گفتند چطور از آسمان؟ جواب می داد، چون ماهواره توپی از آن بالا بالاهای آسمان، درخت ها را می فرستد و من آنها را می خورم و تو مغزم و سینه ام قایم می کنم.
صفحات کتاب :
14
دیویی :
‫‮دا‬‭130‪‬‫‬‭ی855ج1386
کتابشناسی ملی :
1162824
شابک :
978-600-5025-05-7
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه جنگل سبز، جنگل سیاه