امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
ما که تو شهرمون یه خونه داریم
تو باغچه مون گل های پونه داریم
ما می دونیم خونه ماهی دریاس
لونه ی هر پرنده رو درختاس
پس فهمیدیم دوستای خوب و دانا
ماهواره ها خونه دارن تو فضا!!
دیویی :
8‮فا‬1‫‬‭آ649م 1386
کتابشناسی ملی :
1079362
شابک :
978-600-90033-0-3
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه مافی و ماهواره