امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,800
نظر شما چیست؟
از طلائیه ساعت 12 ظهر بر می گردیم. مقصد بعدی مزار شهدای هویزه است. در برگشت احساس عجیبی دارم. طلائیه مدت ها در اشغال بعثی ها ماند و نیروهای بعثی برای جلوگیری از پیشروی رزمندگان اسلام در این منطقه آب انداخته بودند. کانال هایی پر از آب در زمینی گلی مشاهده می شد. اگر قرار است برگشت مشکل باشد باید پای انسان در گل بماند اما اینجا دل در برگشت مردد است. چه شده که دل در اولین منزلگاه سفر ماندگار شده است. هر طور هست راه هویزه را در پیش می گیریم خورشید در وسط آسمان است. عقربه های ساعت وقت اذان ظهر را نشان می دهد...
صفحات کتاب :
34

کتاب های مشابه سفرنامه مسافران ملکوت